beijin
บ้าน /

เครื่องกำเนิดน้ำบรรยากาศ

/

วิธีหลีกเลี่ยงวิกฤตน้ำโลก

วิธีหลีกเลี่ยงวิกฤตน้ำโลก

21 Feb 2022

น้ำจืดทั่วโลกมีจำกัด และภายในปี 2050 โลกจะมีผู้คนอาศัยอยู่ถึง 10 พันล้านคน เพื่อหลีกเลี่ยงวิกฤตโลก เราต้องเปลี่ยนวิธีการใช้และจัดการน้ำทันที ต่อไปนี้เป็นห้าวิธีในการเริ่มต้น


ทุกวันนี้ ผู้คนเกือบ 4 พันล้านคนขาดน้ำอย่างน้อย 1 เดือนต่อปี และสถานการณ์ก็เลวร้ายลงอย่างรวดเร็ว การรวมกันของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความต้องการที่เพิ่มขึ้น และจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นกำลังสร้างแรงกดดันให้กับน้ำจืดของโลกมากขึ้น กิจกรรมของมนุษย์ได้ขัดขวางวัฏจักรของน้ำ ซึ่งเป็นระบบที่ผลิตและรีไซเคิลน้ำ และตอนนี้จะต้องได้รับการซ่อมแซมตามลำดับความสำคัญ


น้ำที่ใช้ร่วมกัน


การแข่งขันด้านน้ำมีแนวโน้มที่จะเข้มข้นขึ้น และธรรมาภิบาลน้ำที่ดีจะมีความสำคัญ แม้ว่าการเข้าถึงน้ำสะอาดและการสุขาภิบาลที่ปลอดภัยเป็นสิทธิมนุษยชน แต่ข้อเท็จจริงที่ว่าหนึ่งในสี่ของคนไม่สามารถเข้าถึงน้ำสะอาดที่บ้านยังคงอยู่ ในทำนองเดียวกัน ประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรโลกไม่มีห้องสุขาที่ได้รับการจัดการอย่างปลอดภัย ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคและความตาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่เด็ก การขาดน้ำและการสุขาภิบาลได้เพิ่มความเสี่ยงให้กับคนที่ยากจนที่สุดในโลกในช่วงเวลาของภัยคุกคามสภาพภูมิอากาศที่เพิ่มขึ้น


การแบ่งปันน้ำเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มความยุติธรรมและความยืดหยุ่น เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ใช้แม่น้ำ ทะเลสาบ หรือชั้นหินอุ้มน้ำบาดาล ด้วยการจัดการร่วมกัน พวกเขาสามารถเตรียมพร้อมสำหรับรูปแบบปริมาณน้ำฝนที่ไม่แน่นอนมากขึ้น รวมถึงความแห้งแล้งและน้ำท่วมที่เพิ่มขึ้นซึ่งต้องคาดหวังเมื่ออุณหภูมิโลกสูงขึ้น


ให้ความสนใจกับน้ำ


สิ่งต่างๆ จะดีขึ้นเมื่อเราเริ่มเข้าใจคุณค่าที่แท้จริงของน้ำ ทุกชีวิตต้องการน้ำ เป็นทรัพยากรที่มีจำกัดและไม่มีสิ่งใดทดแทนได้ จากคุณลักษณะทั้งสามนี้ ดูเหมือนไร้สาระที่โดยทั่วไปน้ำจะไม่ได้รับการกำหนดค่าใดๆ แม้ว่าโชคดีที่สิ่งนี้เริ่มเปลี่ยนไป


เมื่อสังคมให้ความสำคัญกับน้ำมากขึ้น เราสามารถคาดหวังประสิทธิภาพและการนำกลับมาใช้ใหม่ได้มากขึ้น มากกว่าขยะและมลพิษ ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำที่พังทลายเพื่อจำกัดของเสียและเตรียมพร้อมสำหรับสภาพอากาศที่รุนแรงในอนาคต ควรใช้วิธีแก้ปัญหาจากธรรมชาติมากขึ้นกับน้ำสะอาดและเติมพลังงานให้กับอุปกรณ์ เมื่อเราเริ่มเข้าใจต้นทุนที่แท้จริงของมลพิษ เราสามารถคาดหวังได้ว่าระบบบำบัดน้ำเสียจะดีขึ้นและการรีไซเคิลมากขึ้น ทุกภาคส่วนของสังคมต้องเรียนรู้ที่จะบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลักษณะที่เสริมสร้างวัฏจักรของน้ำ


ฟื้นฟูระบบนิเวศ


แพลตฟอร์มนโยบายวิทยาศาสตร์ระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการระบบนิเวศ (IPBES) เตือนว่ายุคของการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่อาจคุกคามความอยู่รอดของมนุษย์ได้เช่นกัน เราพึ่งพาระบบนิเวศที่ดีในด้านอาหาร น้ำ และการดำรงชีวิต แต่ด้วยการปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศ เราสามารถจำกัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และปรับปรุงความมั่นคงของน้ำ


เนื่องจากสิ่งมีชีวิตทั้งหมดขึ้นอยู่กับน้ำ เราจึงต้องให้ความสำคัญกับบทบาทของน้ำในระบบนิเวศมากขึ้น สิ่งนี้กำลังเริ่มเกิดขึ้น รัฐบาลและบริษัทต่างๆ เข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆ ว่าพวกเขามีความรับผิดชอบในการปกป้องและฟื้นฟูป่าไม้ แม่น้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ และมหาสมุทร ในทางกลับกันควรหมายความว่าเราหยุดสูบน้ำมากเกินไปและสร้างมลพิษให้กับน้ำใต้ดินของโลก ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างใหญ่หลวงต่อความมั่นคงด้านอาหารและน้ำของโลก


สร้างความยืดหยุ่น


มีสัญญาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ว่าระบบช่วยชีวิตของดาวเคราะห์อ่อนแอลงอย่างรุนแรง ผู้คนทั่วโลกกำลังประสบกับภัยแล้ง คลื่นความร้อน น้ำท่วม และฝนตกหนักอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน สถานการณ์ที่รุนแรงเช่นนี้คาดว่าจะเกิดขึ้นบ่อยขึ้นและรุนแรงขึ้นเท่านั้น ดังนั้นทุกภาคส่วนของสังคมจะต้องได้รับการออกแบบใหม่เพื่อปรับปรุงความยืดหยุ่น


โชคดีที่มีตัวอย่างที่ดีมากมายทั่วโลกเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ เมืองต่างๆ กำลังบูรณาการต้นไม้ พื้นที่ชุ่มน้ำ และพื้นที่การเกษตรเพื่อเติมน้ำสะอาด เพิ่มการจัดเก็บคาร์บอน และลดความเสี่ยงจากน้ำท่วม เกษตรกรหันมาใช้วนเกษตรและวิธีการปรับปรุงสุขภาพของดิน ชุมชนปกป้องต้นน้ำในท้องถิ่นและจัดการป่าไม้ในลักษณะที่ปรับปรุงการเติมน้ำใต้ดิน


สิ่งที่โซลูชันเหล่านี้มีเหมือนกันคือช่วยให้เราจัดการกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกไปพร้อม ๆ กัน ด้วยนวัตกรรมและการทำงานร่วมกับธรรมชาติ เราสามารถปรับปรุงชีวิตของผู้ยากไร้ ฟื้นฟูวัฏจักรของน้ำ ลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และปรับปรุงความหลากหลายทางชีวภาพหมวดหมู่

เมื่อเร็ว ๆ นี้ โพสต์

สินค้าใหม่

แท็ก

 
ฝากข้อความ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ฟรีทันที
กรุณาบอกรายละเอียดเกี่ยวกับความต้องการของคุณ!
รีเฟรชรูปภาพ